Vizuální akce

Výstava
Projekt zaměřený na (grafický) design přesahující běžnou produkci artefaktů - a tady mimo formát standardního grafického diskursu, tj. knih a tiskovin. Vystavené práce sledují princip akce, vizuálního prožitku v různých projevech, formách a médiích. Součástí výstavy je prezentace knihy The Visual Event, obsahující studentské práce tohoto druhu i četné ukázky hostů z celého světa. Během prvních tří dnů Bienále Brno se navíc na této výstavě uskuteční několik společenských akcí, na které jsou všichni návštěvníci a vystavující zváni.
Termíny