Josef Führich (1800–1876) - Z Chrastavy do Vídně

Výstava
Na výstavě je akcentována Führichova zkušenost s prací v pololidové řemeslnické dílně jeho otce. V liberecké galerii se totiž dochovala unikátní sbírka kreseb, návrhů a studií otce Wenzela a mladého Josefa. Výstava se také zaměřuje na Führichův vztah k rodnému kraji a jeho kořeny silně propojené s domácí náboženskou tradicí. Vztah k náboženství uplatnil v Římě jako člen Nazarénského kroužku, jehož členové obdivovali renesanční italskou malbu s těmito motivy. Nevylučovalo se to ani s jeho radikálním romantickým pohledem, kdy mu byl vzorem středověký mistr Albrecht Dürer nebo současník Kaspar David Friedrich. Důležitou složkou jeho díla je také vztah k literatuře a grafice jako reprodukčnímu médiu šíření uměleckých děl a vzorů. Není divu, že se jeho dílo nachází ve slavných galeriích, jako je Albertina nebo Belvedere ve Vídni, v nichž jsou Führichovy obrazy prezentovány veřejnosti jako poklady rakouského umění.
Termíny