Přednáška Jaromíra Vykoukala „Srbská kampaň“

Volný čas
Dne 25. července 1914 malý soused Rakousko-uherské monarchie Srbsko pochopilo, že ať udělá cokoliv a poníží se jakkoliv, není jiné cesty, než se připravit na válku, a zahájilo mobilizaci. 28. července 1914 vyhlásila monarchie Srbsku válku. Vzhledem ke složitému systému spojeneckých smluv se do konfliktu zapojily i ostatní evropské mocnosti a Velká válka už nešla zastavit. Pro Rakousko-Uhersko to byla poslední válka v jeho mnohasetleté historii, protože její závěr, který znamenal nejen jeho vojenskou porážku, nepřežilo. Jestliže konec války znamenal zánik této říše, její zahájení první ofenzivou proti Srbsku znamenalo ostudnou porážku. Malé čtyřmilionové Srbsko krutě a nekompromisně porazilo svého šedesátimilionového souseda a tuto lekci mu dokázalo udělit ještě několikrát, než bylo zlomeno válkou na dvou frontách vedenou proti mnohonásobné přesile. Přednáška, kterou přednese Jaromír Vykoukal posluchače provede touto první ofenzivou monarchie ve Velké válce ve vší její hořkosti a podá i informace o našich vojácích v ní.
Termíny