Zámek ve Fulneku - dominanta Kravařska

Výstava
Zámek ve Fulneku je nepřehlédnutelnou dominantou města Fulneka a celého Kravařska. Starý gotický hrad z konce 13. století prošel složitým stavebním vývojem a v jeho držení se vystřídala velká řada významných šlechtických rodů: od Lichtenburků, Kravařů, přes Šternberky, Poděbrady až k pánům ze Žerotína. Renesanční hrad či zámek byl v držení Cetrysů, Švajniců, Skrbenských a na konci třicetileté války se proměnil v důležitou švédskou pevnost celé okolní krajiny. Barokní éra fulneckého zámku, či stále ještě hradu, je spojena se jménem hrabat Wrbnů, kteří své hlavní majorátní sídlo proměnili v reprezentativní šlechtickou rezidenci s vyhlášenými parkovými úpravami. Jejich nákladný způsob života vedl roku 1788 k odprodeji zámku opavské podnikatelské rodině Czeiků z Badenfeldu. Do dějin sídla rozhodujícím způsobem vstoupil ohromný zničující požár roku 1801, jemuž padla za oběť velká část starého hradu. Následovala obnova zámku, jehož dnešní hmota však představuje pouhou třetinu starobylého hradního sídla. Prodej zámku do rukou belgické královské rodiny představoval konec jeho rezidenčního poslání. Jako nepřehlédnutelná dominanta okolí však zámek stále láká pozornost místních i projíždějících. Jeho barvité dějiny jistě zaujmou každého návštěvníka výstavy.
Termíny