Luděk Tikovský - (Ne)zkreslená realita

Výstava
Malíř, fotograf a grafik Luděk Tikovský pochází z Tišnova, ale od roku 1987 žije trvale v Nizozemí. Jak sám píše, v jeho dílech se často setkáváme s archetypálními výjevy, které si každý neseme ze své minulosti.
Termíny