Nad kronikou Leopolda Christa

Volný čas
V rámci přednášky se návštěvníci seznámí s dosud neznámým pramenem k dějinám každodennosti Valašského Meziříčí a Krásna, a sice rukopisnou kronikou malíře, sochaře a pedagoga Leopolda Christa (1906–1985). Ta je dosud nevídanou studnicí cenných historických fotografií, kreseb a maleb našeho města z 1. poloviny 20. století, doplněná jeho osobními vzpomínkami na život ve městě, jednotlivé obyvatele, pověsti, oslavy svátků atd. Přednáška se koná mimořádně v prostorách kostelíka Sv. Trojice na Sokolské ulici.
Termíny