Krajina a lidé Šumavy ve třech tisíciletích

Výstava
Výstavu zapůjčila Správa NP a CHKO Šumava.
Termíny