Tančíme pro radost

Volný čas
Dvacátý třetí ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci všech ročníků tanečního oboru ZUŠ.
Termíny