Symfonický orchestra hl. m. Prahy FOK - Závěrečný koncert 79. sezóny

Hudba
Dále vystoupí: Muhai Tang - dirigent, M. Korduljak - flétna, Z. Rzonková - lesní roh, K. Šmídová Klavachová - soprán, E. Weissová - alt, P. Strnad - tenor, J. Šťáva - bas, Pražský filharmonický sobr, sbormistr - L. Vasilek, D. Valtová Kosinová - varhany.
Termíny