Románská architektura v německém Porýní

Volný čas
Území německého Porýní bylo osídleno již od ob doby římské, v době předrománské a hlavně románské vznikly významné stavby církevní – chrámy farní i biskupské a klášterní. V době románské vznikly také významné kláštery, často dosud zachované. Výjimečně se zachovaly i zděné stavby profánní. Přednáší prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., FA ČVUT (v důchodu).
Termíny