Gero Fische - Portréty z vídeňských diaspor

Výstava
Ve Vídni má téměř polovina obyvatel cizí původ a mluví více než 100 jazyky. Multikulturnost je přítomna na každém kroku. Tyto poměry přiměly autora, který se zabývá i vědecky migračními i integračními procesy, aby se věnoval fotograficky těmto fenoménům. Fotografie (výhradně v analogové technice) jsou nearanžované, vznikly v každodenním prostředí, v kavárnách, v parku apod.
Termíny