Sázavský klášter: Zpěv srdce. Svatováclavský koncert

Volný čas, Pro děti

U příležitosti Dne české státnosti a slavnosti hlavního patrona země české vás zveme 27. září na svatováclavský koncert z díla J. J. Ryby. Varhanní skladby hraje Vladimír Roubal, ředitel kůru Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Sedm obrazů z vlastního životopisu J. J. Ryby přednese Vladimír Matějček.


http://www.klaster-sazava.cz/

Pozvánka zde
 

Termíny