Kriminalistika ve fotografii

Výstava
Výstavu uspořádal ke svému 55. výročí Kriminalistický ústav Praha ve spolupráci s Muzeem Policie ČR a pod záštitou policejního prezidenta a Nadace policistů a hasičů. Fotografie zachycují práci kriminalistů a jejich autory jsou přímo zaměstnanci Policie ČR.
Termíny