Výzkum lidové architektury sedmihradského venkova

Volný čas
Přednáší architekt Csaba Csajbók, tlumočení do češtiny.
Termíny