Bohemia hispánica. Fondos españoles de los siglos XV. a XVII.

Volný čas
Představení monografie vydané Královskou akademií humanitních věd v Barceloně a King's College London. Kniha obsahuje přehled nejdůležitějších hispánských fondů v českých knihovnách a historický úvod o vztazích mezi Katolickou monarchií a Českým královstvím. Ve španělském a českém jazyce se simultánním tlumočením.
Termíny