Majka a Olda Mikušovi - Cesty za tradiční Afrikou

Volný čas
Afrika je světadíl, který s sebou nese přežívající tradice, vliv evropské civilizace, tragedie kmenových válek, ale i vizi obstát v současnosti. Povídání z nedávné expedice „Kaokoland 2014“ - především o životě kmene Himba v severní Namibii.
Termíny