Svět práce (Live in Your Head)

Výstava
Z rozmanitých obsahů, které lze s kategorií „práce“ spojovat, se soustředíme na její introspektivní rovinu: na promýšlení a posuzování vlastní činnosti nebo spíš přístupu k ní. Autor si je svým čtenářem, divákem i metodologem a arbitrem. Výstavní soubor zahrnuje různé referenční přístupy v duchu „myslím na to, jak myslím“, „myslím na to, jak pracuji“. Představuje názory na vlastní práci, komentáře k jejím metodám a postupům, jak v bezprostředních záznamech, tak v manifestech nebo poetických metaforách. Jedná se o jakési pohledy do zrcadla, které odráží naši touhu i skepsi vůči smysluplným činům. Vystavující: Zbyněk Baladrán, Filip Cenek, Katarína Hládeková, Markéta Lisá a Lenka Vítková, Oldřich Morys, Jan Šerých, Dušan Zahoranský.
Termíny