Vesnický fotograf

Film, Dokument
Hrdinu filmu, vesnického fotografa, básníka a filozofa Nikolaje Viktoroviče Zykova, zastáváme ve složitém období jeho života. Teprve nyní, když mu táhne na sedmdesát a ztratil ženu, začíná chápat, že drobná žena, která mu porodila osm dětí, byla duchovním světlem a oporou jejich rodiny. Zykov už nemůže dělat svoji oblíbenou profesi – fotografovat. Hodiny poslouchá hudbu a myšlenkami se vrací do minulosti, kde zůstalo něco, co si vyžaduje pokání, kde je neutuchající láska a štěstí, zachycené na fotografii.
Termíny