Letní slavnosti staré hudby: Grácie a majestát. Z barokní Prahy do klacisistní Paříže

Hudba

Grácie a majestát: Z barokní Prahy do klasicistní Paříže

J. J. Fux, J. D. Zelenka, J. C. F. Fischer, J.-Ph. Rameau
orchestrální díla a árie z oper

Isabelle Druet – soprán
Alain Buet – bas
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr (Česká republika)
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Koncert je pořádán ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze v rámci Roku oslav 250. výročí úmrtí J. P. Rameaua a ve spolupráci se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

Velkolepé zakončení festivalu s titulem Grácie a majestát nemůže hostit jiné místo než Pražský hrad. Vždyť právě zde se jedinečně snoubí zmíněné atributy: majestátní je velikost a vyvýšení nad řekou, grácie Hradu pak tkví v jeho záhybech; ve štukách Španělského sálu a fiálách katedrály. A byl to také Pražský hrad, kde se konala výsostná barokní slavnost – korunovace Karla VI. českým králem roku 1723. Hudebně pak tento svátek opentlili Johann Josef Fux a Jan Dismas Zelenka. Díky souboru Collegium Marianum a úchvatným francouzským sólistům Isabelle Druet a Alainu Buetovi se nejen necháme znovu vtáhnout do korunovačního průvodu, ale vzdáme čest také jinému panovníkovi, totiž králi francouzské hudby Jeanu-Philippovi Rameau, jehož 250. výročí úmrtí si letos připomínáme.

Program koncertu

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746)
Premier Suite pro dvě clariny, smyčce a continuo (Le Journal du Printemps)
              
Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Árie „Exurge Providentia“ (Sub olea pacis, Praha, 1723)

Johann Joseph Fux (1660–1741)
Árie – Valeria „Pensa che fosti“
Árie – Publio Valerio „Padre son“
Balletto II. Coro degli Aruspici
(Costanza e fortezza, Praha, 1723)

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
Ouverture
Árie – Phani „Viens, Hymen“
Les sauvages; Danse du grand calumet de la paix
Árie – Zima a Adario „Forêts paisibles“
(Les Indes galantes, 1735)

Árie – Théseus „Quels biens !… Puissant maître des flots“
(Hippolyte et Aricie, 1733/42)

Árie „Paix favorable“
(Dardanus, 1739)

Árie tendre pour les muses
(Le temple de la gloire, 1745)

Gavottes pour les Heures et les Zéphyrs                        
Entrée de Polymnie
(Les Boréades, 1763)

Árie – Telaïre „Tristes apprêts, pâles flambeaux“
Árie – Pollux „Nature, amour, qui partagez mon coeur“
(Castor et Pollux, 1737)

Účinkují

Isabelle Druet – soprán
Alain Buet – bas
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr (Česká republika)
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Termíny