Letní slavnosti staré hudby: Pantaleon. Nové psalterium pro barokní Evropu

Hudba

Pantaleon

Nové psalterium pro barokní Evropu

(Antonio Caldara, Johann Georg Pisendel, Nicolo Jomelli,

Georg Philipp Telemann, Marin Marais)

 

Elisabeth Seitz – pantaleon

Echo du Danube (Německo)

Christian Zincke – viola da gamba, umělecký vedoucí

 

Slavnostní zahájení letošních Letních slavností staré hudby proběhne v krásném prostředí Zámku Troja. 14. července zde německé těleso Echo du Danube, které na Letních slavnostech s úspěchem vystoupilo již v roce 2009, představí barokní raritu – rozměrné psaltérium pojmenované po svém výrobci a slavném dobovém hráči Pantaleonu Hebenstreitovi (1668–1750). Obliba Pantaleonu, jemuž se obdivovali i francouzský král Ludvík XIV. nebo saský kurfiřt August II. Silný, přerostla v prvních třech desetiletích 18. století v jakousi evropskou „pantaleon-mánii“. Popularitu nástroje dokládá program koncertu, v němž Echo du Danube uvede skladby od německých, francouzských a italských autorů, jako jsou Johann Georg Pisendel, Georg Philipp Telemann, Antonio Caldara a Marin Marais, z nichž mnohé nebyly v České republice dosud uvedeny.

Účinkují

Elisabeth Seitz – pantaleon

Echo du Danube (Německo)

Christian Zincke – viola da gamba, umělecký vedoucí

Termíny