Evropská Kamenina

Výstava

Zámek Vranov nad Dyjí – Výstava Evropská Kamenina ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

 

Letošní pojetí tradiční výstavy historického uměleckého řemesla na Státním zámku ve Vranově nad Dyjí se výrazně vymyká běžnému rámci sezonních akcí.  Je uspořádán díky úzké spolupráci mezi Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze  a Národním památkovým ústavem. 

 

Veřejnosti nabízí ojedinělý, mimořádně kvalitní soubor keramických výrobků rozprostřených na časové ploše od 70. let 18. století do 70. let 19. století. Zastoupena je v něm produkce anglických, francouzských, italských, německých, rakouských, uherských, ruských, lucemburských a belgických  manufaktur.  Z českého a moravského prostřední se mimo jiné uplatňují kameninové továrny v Praze, Týnci, Staré Roli, Dalovicích, Kravsku, Teplicích, Děčíně a také ve Vranově nad Dyjí, kde v 19. století působila významná manufaktura vyrábějící jemnou kameninu v anglickém stylu. Ta je dodnes bohatě zastoupena i v instalacích interiérů vranovského zámku. Reprezentativní kolekce  ze všech období vranovské produkce z dvacátých až padesátých let  19. stol je tak návštěvníkům přístupná  při klasickém prohlídkovém okruhu, který lze samozřejmě spojit s návštěvou výstavní expozice.  

 

Výstava umožňuje pochopení inspiračních zdrojů a osobitého projevu každé z továren, jejich specifické přínosy technologické i umělecké, pro samotný Vranov je logickým propojením s místní tradicí. V širším smyslu pak poskytuje ojedinělou příležitost rozšířit poznání o tomto důležitém uměleckoprůmyslovém odvětví a o jeho projevech, které svou kvalitou a estetickou úrovní oslovují i současnou dobu.

 

Výstavní expozice je instalována v  bývalé kočárovně zámku před vstupní branou. Zahájena bude slavnostní vernisáží ve čtvrtek 19. června 2014. Veřejnosti bude přístupná  celkem tři sezony – vždy v červnu  a září od 10 do 16 hodin, v červenci a srpnu od 10 do 17 hodin, mimo tuto dobu po domluvě se správou zámku.

 

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu cca 25 km od Znojma patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského hradu poprvé připomínaného k roku 1100. Současnou podobu mu vtiskla po ničivém požáru v roce 1665 hrabata z rodu Althannů. Ti podle projektu dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu  nejdříve postavili a vyzdobili impozantní sál předků a následně vybudovali zámeckou kapli Nejsvětější Trojice jako jeho ideovou protiváhu. V 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. Dnes je zámek jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.   

Termíny