Výstava klauzurních prací studentů katedry scénografie DAMU

Výstava
Expozice zahrnuje práce studentů bakalářského studia i studentů magisterských ateliérů scénografie, kostýmu a masky a filmové a televizní scénografie. Součástí výstavy je veřejná prezentace diplomových prací. Návštěvníci tak mají možnost poznat výsledky studia začínajících scénografů i celkové směřování a program katedry scénografie.
Termíny