RNDr. VÁCLAV VĚTVIČKA: MOJE KVĚTINOVÁ DOBRÁ JITRA

Volný čas
Autorské čtení a beseda s významným botanikem. RNDr. Václav Větvička je jedním z mála přírodovědných botanických popularizátorů. V letech 1992 –2007 byl ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK. Od podzimu 2007 je vedoucím zámeckého parku ve Štiříně. Publikoval řadu odborných a populárně vědeckých prací, za něž mu byla v roce 2004 udělena Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.

Termíny