II. pěší pouť ze Svatého Antonínku na Velehrad

Volný čas
Matice svatoantonínská zve všechny na pěší pouť Svatý Antonínek - Velehrad (cca 24 km) Jako vždy nás čeká společná modlitba, zpěv, ... Zváni jsou poutníci jakéhokoli věku! Trasa lze zvládnout i s kočárkem. Program: 5:40 možnost odevzdání větších zavazadel, které se převezou na Velehrad (spacák, karimatka,...) 6:00 společný odchod oběd z vlastních zásob 15:10 Růžencová cesta, (zastavení č. 16) - spojení s poutníky ze směru Sv. Hostýn 16:00 mše svatá v bazilice Po mši svaté následuje individuální program. Nabízí se možnost účasti na koncertu Lidí dobré vůle a na mši svaté následující den. Nocleh na Velehradě ve vlastním spacáku a karimatce (80 Kč/os). Další informace můžete získat na adrese: maticesvatoantoninska@seznam.cz, nebo tel. 731 402 196

Termíny