Tradiční seminář o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro odbornou i širokou veřejnost

Volný čas
Na programu jsou i tentokrát zajímavé prezentace, představení regionálních ekofarem i distributora biopotravin-potravin, ochutnávky biopotravin a promítání velmi pěkného celovečerního dokumentu „Farmář, který slyšel trávu růst“, který jsme opět získali z festivalu Life Sciences Film Festival (www.lsff.cz) .

Termíny