2. veřejné setkání - sociální služby v rámci komunitního plánování

Volný čas
Prezentace projektu "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb na území ORP Veselí n. M." s doprovodným kulturním programem, mj. vystoupí Fčeličky a mažoretky ze Strážnice a okolí.

Termíny