Za památkami a historií královského města

Volný čas
Historička PhDr. Blanka Rašticová vás seznámí s nejvýznamnějšími stavebními a umělecko-historickými památkami v historickém jádru města. Projdete se po trase někdejší královské silnice, zastavíte se nejen u nejstaršího domu na Masarykově náměstí, ale také u nejstarší dochované stavby ve městě, dozvíte se, kudy tekla Rechla, proč byla Stará radnice postavena v Prostřední ulici či které památky připomínají zhoubné morové epidemie. Sraz účastníků u kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí.

Termíny