Posezení se žesťovým sextetem

Volný čas
Vystoupení vítěze krajského kola tanečních a jazzových orchestrů ZUŠ v Kyjově.

Termíny