Evropa ve škole na téma věda a hudba

Volný čas
Výstava výtvarných a literárních prací dětí a studentů jihomoravského kraje.

Termíny