RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE

Volný čas
Tradiční rybářské závody mládeže na Ordějově. Zápis účastníků od 6:30 hod. Info Michaela Kadlecová, eko@ddmub.cz, startovné 20 Kč.

Termíny