DEN OTCŮ

Volný čas
Dům dětí a mládeže pořádá soutěže v netradičních disciplínách nejen pro tatínky a děti. Jízda na kdečem, lanové aktivity, střílení, lov bizona, připravené ohniště pro vlastní dobroty. Startovné 10 Kč/osoba. Za nepříznivého počasí se akce nekoná. Info: Michaela Kadlecová, eko@ddmub.cz.

Termíny