Přemýšlíte o práci v zemích EU/EHP? - přednáška o možnostech práce nejen v zemích Evropské unie

Volný čas
Ing. Jana Fojtíková, poradce EURES EURES je informační síť, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. EURES poskytují informace, poradenství a pomoc v hledání pracovního místa.

Termíny