František Novotný: Fotoptákoviny

Volný čas
Fotoptákoviny charakterizuje autor jako zábavnou hru s obrazem, často s pomocí montáže či koláže. Ale i přes odlehčené téma si fotografie zachovávají výstavní kvalitu.

Termíny