Jan Měřička - Krok zpátky

Výstava
První projekt z cyklu „Přesahy grafiky“, který divákům představí experimentální podoby současné grafiky, v nichž tvůrci zkoumají možnosti vyjadřování mimo rámec „klasických“ postupů.
Termíny