KURZ SROVNÁVACÍ FILOZOFIE A PSYCHOLOGIE VÝCHODU A ZÁPADU

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
KURZ SROVNÁVACÍ FILOZOFIE A PSYCHOLOGIE VÝCHODU A ZÁPADU Filozofie pro život • Začátek kurzu: středa, 11. června v 18 hodin • Kurz zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat jednou týdně, ve středu od 18 hodin. Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň Cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) Přihlášky: každý všední den v místě konání, tel.: 377 221 251, 605 272 282 nebo e-mailem: plzen@akropolis.cz https://www.youtube.com/watch?v=p-obk5B19D0   Tento kurz tě provede vzrušujícím světem záhad života, člověka a Universa. V průběhu třinácti přednášek budeš moci lépe poznat sebe sama a probudit skryté potenciály, které dřímají ve tvém nitru. Seznámíš se se třemi tématickými celky, jež pojednávají o důležitých aspektech lidské existence: 1. etické otázky jednotlivce 2. hledání spravedlnosti ve společnosti 3. význam dějin pro pochopení současnosti

 

Informace o právě otevíraných kurzech 

 

Témata:

 

   Člověk a vesmír Sedm složek či dimenzí ve vesmíru a v člověku Viditelná a neviditelná přirozenost člověka Nadčasová etika a morálka
   Tisíciletá Indie Zákony, které řídí vesmír: dharma a karma Symbolismus Bhagavadgíty, vnitřní boj člověka Učení o reinkarnaci
   Mystický Tibet Staré tibetské texty: Kniha zlatých pravidel a Hlas ticha Cesta učedníka třemi síněmi duše Učitelé moudrosti a rady tibetských mudrců
   Buddhistická filozofie Život a učení Buddhy Čtyři vznešené pravdy Osmerá ušlechtilá cesta Osvobození člověka, nirvána
   Dálný Východ Konfucius a jeho učení Etický a politický řád ve společnosti. Cesta ušlechtilého člověka
   Egypt Nebeský a pozemský Egypt Obřad a magie, potřeba posvátného v životě Morální koncepty: zdvořilost, hledání pravdy, náboženství, rodina, solidarita aj. Rady Ptahhotepa, Imhotepa, Aniho a dalších mudrců
   Platon, filozof idealismu Učení o idejích Symbolismus „Mýtu o jeskyni" Ctnosti duše a Ideály spravedlnosti
   Aristoteles Život a dílo Aristotelovská etika, Etika Nikomachova Aristotelovská metafyzika, stupně poznání
   Praktická filozofie Problémy současného světa Individuum, společnost, stát Přirozená hierarchie Projev mužské a ženské polarity ve společnosti Politický a filozofický Ideál
   Stoikové, moudrost Říma Vnitřní síla člověka Otroctví a svoboda, život a smrt Řím a občané světa Marcus Aurelius, Epiktetos, Seneca
   Plotin a neoplatonismus Fáze kreace: chaos, theos, kosmos Učení o duši, kráse a kontemplaci Cesta k božskému Mysticismus ve filozofii Západu Eklektická škola v Alexandrii
   Časové cykly Kosmologie Jugy neboli období světa Krize naší doby
   Mýtus a dějiny Filozofie dějin Paměť a dějiny Mýtus o věčném návratu
   Nadčasová filozofie a její projevy Filozofické školy a formování filozofa Společnosti esoterních studií Pythagorejská škola Filozofie jako odvěká přirozená touha člověka po poznání pravdy
Během kurzu probíhají cvičení užitečná pro rozvoj našich přirozených schopností, jako jsou pozornost, koncentrace, paměť, imaginace, kontrola afektivních fenoménů, vůle atd., vybraná z tradic a témat probíraných v rámci kurzu.
Termíny