Městské slavnosti 2014

Volný čas
Na programu: keltská divadelní společnost VOUSŮV KMEN o.s. - ukázky keltských řemesel z mladší doby železné s komentovaným výkladem + občerstevní.
Termíny