1. pivní slavnosti

Volný čas
Společené narážení sudů, Veselí muzikanti z Podkrušnohoří, dětský animační program, kapela ze Steinbachu, Smoke revival Praha s diprovodný program.
Termíny