Missa Solemnis

Hudba
Setkání s prvním dílem autora – slavnostní mší pro sóla, sbor, varhany a orchestr. Účinkují: Pavla Zobalová – soprán, Iveta Poslední – alt, Miloslav Pelikán – tenor, Lukáš Krämer – bas; Barbora Nedvědová – mezzosoprán, Martin Maxmilián Kaiser – varhany; spoluúčinkují: Děčínský pěvecký sbor, Sbor sv. Ducha Praha a Západočeská symfonietta Sv. Cecílie.
Termíny