Jan Tetřev - zbraně 1. světové války

Volný čas
Přednáška doplněná obrazovou prezentací se bude věnovat pěchotním zbraním používaným na obou stranách válečného konfliktu, který vypukl před sto lety.
Termíny