Večer mažoretek

Volný čas
Představí se všechna oddělení.
Termíny