Knihy z pera hrabat Buquoy

Výstava
Výstava z novohradské zámecké knihovny, z tvorby originálního myslitele první poloviny 19. století Jiřího Františka Augusta Buquoye a sociálního reformátora Jana Nepomuka Buquoye, vznikla ve spolupráci Národního památkového ústavu a Knihovny Národního muzea.
Termíny