Lea Vítková zve na... barokní maličkosti

Hudba
Účinkují: Ensemble Serpens Cantat, Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Jitka Konečná – barokní zobcové flétny, Ilona Růčková – cembalo.
Termíny