Ivo Šmoldas v pořadu Pavla Vrány „Eště, že žijem…“

Volný čas
Hosté: Phdr..Eva Hájková – kultura Žižkova a Veronika Vašková – výtvarnice.
Termíny