Tomáš Nitra a Romana Rosová: Lázeňská sídla v Moravskoslezském kraji z pohledu památkové péče

Volný čas
Karlova Studánka a Jánské Koupele Přednáška představí dvě z architektonicky bohatých lázeňských sídel nacházejících se na území našeho kraje. Jak Karlova Studánka, tak Jánské Koupele jsou menší obce plné stavebních skvostů, jež jsou často kulturními památkami. Karlova Studánka je dokonce památkově plošně chráněným územím. Rádi bychom Vás seznámili s jejich vznikem, stavebním vývojem a současným stavem architektury, která se významně podílí na místním géniu loci. Zároveň jsme záměrně vybrali dvě místa, která mají v současnosti rozdílný osud. Zatímco Karlova Studánka jsou lázně s nepřerušenou kontinuitou fungování a jejich obraz se zejména díky tomu daří udržovat, představují Jánské Koupele momentálně místo zející prázdnotou, s čímž je spojena nevyhnutelná a pokračující devastace architektury. Na tento neutěšený stav bychom chtěli upozornit, a vyvolat tak ve veřejnosti zájem a následně možný tlak, který je zřejmě nutný k nápravě situace obdobně, jako se tomu stalo například v zanedbaných Lázních Kyselka. Současně se jedná o příspěvek NPÚ k iniciativě nakladatelství Foibos (edice Slavné vily), která vyhlašuje rok 2014 Rokem lázeňské architektury.
Termíny