Benefiční akce na podporu nezávislého výstavního projektu „Kolik jsem ušetřil?“

Hudba
Vystoupí: WWS + Joudův píst. Slovy organizátorů: "Benefiční akce na podporu nezávislého výstavního projektu „Kolik jsem ušetřil?“ reagujícího na současné problémy spotřebního chování. Výstava proběhne v září v Ústí nad Labem, kde v současné době probíhají otevřené boje za svobodnou kulturu, která je politiky systematicky potírána. Samotné instituce, včetně Up Gallery, která nám a našemu projektu poskytla zázemí, jsou jedna po druhé nuceny k ukončení své činnosti. Vyhrocenou situaci, potýkající se v bezvýchodnosti společenské ignorace a korupcí protkané politické infrastruktury, bychom chtěli ještě více rozvířit a podpořit tak diskuzi mezi lidmi, námi všemi, kterých se bezprostředně týká."
Termíny