Mary Duras

Výstava
Mary Duras patří k několika výjimečným ženám, které zazářily na pražské umělecké scéně první poloviny 20. století. Povědomí o její tvorbě nebylo na rozdíl od řady jejích německy hovořících současníků a současnic činných v meziválečném Československu nikdy zcela vymazáno z příběhu českých dějin umění. Příležitost shlédnout uceleně tvorbu Mary Duras se českému publiku otevírá po více než padesáti letech. Retrospektiva vůbec poprvé nabízí pohromadě klíčová díla autorky z Národní galerie v Praze a z dalších tuzemských institucí včetně Oblastní galerie Liberec. Tento soubor dále doplňuje významné množství děl uložených v zahraničí. Díky pochopení a laskavosti dědiců se tak divákům otevírá plastický obraz celoživotní tvorby klíčové umělkyně okruhu Prager Secession, která se účastnila pařížských salonů, Benátských bienále a jako jediný český zástupce prorazila do Berliner Secession. Výstavu volně doprovodí dvojjazyčná monografie s katalogem díla, vycházející ve spolupráci nakladatelství Arbor vitae a Národního památkového ústavu, s laskavou podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Termíny