Dřív než usneš... aneb Jak se kdysi spávalo

Výstava
ek je nedílnou součástí života. Již v nejprimitivnějších obydlích si člověk vyhrazoval místo k odpočinku. Jak se v průběhu času měnil tento prostor a jeho vybavení, zodpoví výstava prezentující proměny lůžka v jednotlivých interiérech a v různých časových obdobích i v odlišném společenském prostředí. Zveme naše návštěvníky k poučení i odpočinku. Výstavu doporučujeme zhlédnout po obědě.
Termíny