Květen 1945 aneb Jak se stal Ostrov znovu českým

Volný čas
Přednáška Ing. Josefa Mackeho.
Termíny