Strašidelné sklepení

Výstava
Výstava strašidelných bytostí (drak, hejkal, divoženky, vodník atd.), instalovaná v části zámeckého sklepení. Samostatná prohlídka bez průvodce.
Termíny