Večerní seminář na téma ARCHETYPY V NÁS

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Nahlédnutí pod pokličku tajemství esoteriky:

ARCHETYPY v nás a kolem nás

Kdy: 12. června, 18 - 20 hodin

Kde: REN Slunce, Schodová 2, Brno (http://www.duchovniprednasky.estranky.cz/)

 Cyklus 10 bloků, s různými tématickými celky, které budou probíhat pravidelně každý čtvrtek od 18 - 20  hodin. Cena za jeden večer 290,- Kč (při platbě předem na účet 250,- Kč). Tento celý cyklus si lze předplatit za zvýhodněnou cenu 2.500 Kč, což je úspora 400,- Kč).

Pojďte společně nahlédnout pod pokličku nepoznaného a skrytého. Budeme společně hledat souvislosti, abychom pochopili, co se nám v životě právě odehrává, proč se tomu tak děje a jakým způsobem s tím můžeme pracovat, abychom pomohli sami sobě i druhým.

 

V případě zájmu pište na e-mail:

tajemstvi.astrologie@seznam.cz

Ilona Grimová

www.tajemstviastrologie.cz

Účinkují

V moment, kdy jsem se zde na Zemi poprvé nadechla, stálo Slunce ve znamení Ryb ovládaných Neptunem, což dává velkou intuici, citlivost, tvůrčí sklony a schopnost náhledu do druhých lidí, empatii, sociální cítění a také touhu a schopnost pomáhat druhým lidem. Tento vodní živel dává prostor pro cit, hlubší dimenze, emoce a podvědomí. Ascendent v Panně mi napomáhá dodat tomu všemu analytické a detailní vnímání, vidět i zdánlivě nepatrné maličkosti a rozebrat okolnosti a vyvodit důsledky a výsledky.  Astrologií se zabývám od dob, kam až sahá má paměť, to jest od dob raného mládí, kdy mě již v této době přitahovaly a lákaly věci tajemné a záhadné. Měla jsem již tehdy touhu hledat hlubší smysl života, touhu znát odpovědi na nekonečné otázky typu „proč" a "jak". S přibývajícími léty jsem se začala zajímat o další esoterické disciplíny, zejména o astrologii, numerologii, tarot, kyvadlo, grafologii, zdravý životní styl, filosofii, psychologii, psychotroniku, telekinezi a mnoho dalších. Postupně jsem sbírala informace v různých knihách, časopisech, dokumentem. Posléze jsem začala aktivně navštěvovat semináře a kurzy s astrologickou a jinou tématikou a začala navštěvovat astrologickou školu Moderní astrologie paní RNDr. Aleny Bratkové, zaměřenou na zdraví. Tady jsem začala sbírat zkušenosti a poznatky, které jsem následně začala uplatňovat v praxi. Na své cestě za poznáním jsem se setkala s mnoha skvělými lidičkami, z nichž každý z nich mne něčím obohatil a posunul o kousek dál. Postupem času jsem stále víc a víc začala chápat a dávat si do souvislosti, jak zdravotní, tak i psychické problémy jako důsledek neporozumění smyslu života a základním přírodním (vesmírným) zákonům. Intuitivně jsem si zřejmě zvolila povolání ve zdravotnictví, kde se pohybuji již téměř 25 let. Práce s lidmi, kteří potřebují pomoc a chodí si pro rady, moje poznání ještě doplňovalo a upevňovalo. Začala jsem poskytovat rady a konzultace lidem, kteří mě o to stále častěji žádali. Fakt, že se za mnou navraceli s děkovnými slovy a žádali další pomoc, mě navedlo k dalším krokům. Začala jsem všechny své znalosti kombinovat s astrologií, která mě zcela pohltila. Začala jsem zjišťovat, že jednotlivé horoskopy a jejich planetární konstelace naprosto přesně popisují charaktery každého z nás, stejně jako dispozice a vlohy každého jedince. Zjistila jsem, že astrologie dává poznání „vyzkoušet, poznat, dostat důkaz a odpověď ". Na astrologii je úžasná souvislost mezi psychologickým nastavením člověka a jeho životní cestou. Svoje astrologické poznatky pro větší kompletní celek doplňuji kyvadlem, výkladem tarotových karet a numerologií. 

Termíny